Detailgegevens

PROJECTNAAM
Scheldekwartier Vlissingen
CODE
TiP1
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Vlissingen, Royal Haskoning, Van Vieren
LOCATIE PROJECT
Scheldekwartier Vlissingen
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Anders omgaan met verontreindigde bodem in een brede benadering van de ondergrond en duurzame (leef)kwaliteit
THEMA
Bodemverontreiniging, Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Gebiedsontwikkeling, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Milieu en gezondheid, Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het zichtbaar maken van de transitie ondergrond (verbreding van bodem naar ondergrond en naar 3D en verbreding naar andere werelden als water, energie en RO). De gemeente Vlissingen wil anders omgaan met verontreinigde bodem in een brede afweging van de ondergrond en duurzame (leef)kwaliteit). Door het benoemen van kansen voor een betere relatie tussen bovengrondse en ondergrondse planontwikkeling.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Transitie