Detailgegevens

PROJECTNAAM
Stationskwartier Breda
CODE
TiP2
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Breda, Van Vieren
LOCATIE PROJECT
Stationskwartier Breda
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Gebiedsontwikkeling (Coulissengebied) volgens ecosysteemdienstenbenadering
THEMA
Ecosysteemdiensten
HANDELING
Gebruik van ecosysteemdiensten, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het zichtbaar maken van de transitie ondergrond (verbreding van bodem naar ondergrond en naar 3D en verbreding naar andere werelden als water, energie en RO). Samen met alle betrokken partijen werpen we een innovatieve blik op het (ondergrondse) beleid van de gemeente Breda en bespreken we de duurzame en financiele kansen voor het Stationskwartier Via Breda. Via Breda is een prachtige casus om na te gaan hoe het bewuster gebruik maken van de ondergrond en ecosysteemdiensten een positieve bijdrage kan leveren aan het bereiken van de ambities en opgaven voor het plangebied.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Transitie