Detailgegevens

PROJECTNAAM
Gebiedsgericht Grondwaterbeheer Provincie NoordBrabant
CODE
TiP3
UITVOERENDE PARTIJEN
Provincie Noord-Brabant, Van Vieren en gemeenten provincie Noord-Brabant
LOCATIE PROJECT
Provincie Noord-Brabant
STATUS PROJECT
Afgerond
DOEL VAN HET PROJECT
Bevorderen van gebiedsgericht grondwaterbeheer in Provincie Noord-Brabant
THEMA
Grondwater
HANDELING
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
VERWACHTE OUTPUT
Strategie
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies, Waterschappen
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Het zichtbaar maken van de transitie ondergrond (verbreding van bodem naar ondergrond en naar 3D en verbreding naar andere werelden als water, energie en RO). De provincie Noord-Brabant ziet kansen voor de gemeenten binnen de provincie om middels gebiedsgerichte aanpakken kansen en baten van de ondergrond/grondwater te benutten. In dat kader is op 24 april in het provinciehuis een bestuurlijk overleg georganiseerd tussen Brabantse gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijf om kansen te verkennen en de rol van de provincie te verkennen.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Transitie