Detailgegevens

PROJECTNAAM
Visie Ondergrondse Ruimte
CODE
TiP4
UITVOERENDE PARTIJEN
Gemeente Haarlem, Van Vieren
LOCATIE PROJECT
Haarlem
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
Transformeren van het sectorale bodembeleid naar een samenhangend beleid voor de ondergrond. Hierbij worden de gebruikers van de visie, namelijk de burger/communities (of bedrijven/vereningingen) in Haarlem als uitgangspunt genomen.
THEMA
Bodemenergie/wko, Ecosysteemdiensten, Grondwater
HANDELING
Bodem en energievoorziening, Gebruik van de ondergrond, Klimaatadaptatie, Opstellen nota bodembeheer/bodemvisie, Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Strategie
DOELGROEPEN
Gemeenten, Projectontwikkelaars
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Energievoorziening
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Haarlem is ambitieus om zich als stad volledig duurzaam te ontwikkelen. de hoofdkoers is het behouden en ontwikkelen van een hoogwaardig woonmilieu. Om deze ambitie te kunnen realiseren moet Haarlem ook de ondergrondse ruimte optimaal benutten. De ondergrond biedt Haarlem volop mogelijkheden om zich als gezonde, duurzame en energie-neutrale stad te ontwikkelen. In dit project wordt ingezet op een cross-over van de thema's 'gezonde stad en klimaatadaptatie' met de focus op efficiënt gebruik van de kansen die de ondergrond biedt. Tevens wordt ingezet op de activering van burgers/communities en bedrijven om mee te investeren in de toekomst van Haarme als klimaatbestendige stad.
PROJECTENWEBSITE
-
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
Transitie