Detailgegevens

PROJECTNAAM
Carrousel ondergrond en ordening
CODE
SKB-T-1
UITVOERENDE PARTIJEN
SKB en COB: initiatiefnemers, Community of Practice (CoP): gemeenten Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, provincies (Drenthe, Friesland, Overijssel, Zeeland, Ministerie I&M, Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant,
LOCATIE PROJECT
Landelijk
STATUS PROJECT
Lopend
DOEL VAN HET PROJECT
CoP voor integrale vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkeling en ordening van de ondergrond.Overheden en kennispartners wisselen kennis, ervaringen en inzichten uit en starten projecten op die voor de praktijk relevant zijn. Deelnemers van verschillende overheidsniveaus en andere partners zoeken elkaar in de Carrousel actief op om goed samen te kunnen werken. Zij koppelen elkaars creativiteit en hands-on mentaliteit aan beleid, afgeronde en lopende projecten. Dit levert resultaten op voor een duurzaam gebruik van de ondergrond in beleid en in de uitvoering. De Carrousel is een initiatief en samenwerking van de kennisnetwerken SKB en COB.
THEMA
Ondergronds ruimtegebruik
HANDELING
Transitie van bodem naar ondergrond
VERWACHTE OUTPUT
Data en informatie, Praktijkvoorbeeld
DOELGROEPEN
Gemeenten, Provincies
RELATIE MET MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
Verstedelijking
SUCCES/FAALFACTOREN
SAMENVATTING PROJECT
Overheden en kennispartners wisselen kennis, ervaringen en inzichten uit en starten voor de praktijk relevante projecten op. Deelnemers van verschillende overheidsniveau's en andere partners zoeken elkaar in de Carrousel actief op om samen te werken en ervaringen te delen. Zij koppelen elkaars creativiteit en proactieve mentaliteit aan beleid, afgeronde en lopende projecten. Dit levert resultaten op voor een duurzaam gebruik van de ondergrond in beleid en in de uitvoering.
PROJECTENWEBSITE
http://www.skbodem.nl/project/3
MOGELIJKHEDEN VOOR INTERACTIE
-
PROGRAMMA
SKB-1e tender